Publikacja naszego prawnika: „Umowa deweloperska – początek biegu terminu na stwierdzenie wad lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego i gruntu”

11 lipca, 2022

Bez kategorii , Prawo budowlane

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu naszego prawnika (https://www.linkedin.com/in/tomczakll-m/), który ukazał się w czasopiśmie naukowym Nieruchomości@. Artykuł jest poświęcony bardzo ...

zobacz

Kara umowna przekraczająca wysokość wynagrodzenia

20 stycznia, 2021

Prawo budowlane , Umowy handlowe

1. Wstęp W praktyce nieraz wierzyciel dochodzi od dłużnika kary umownej w wysokości przekraczającej wysokość jego wynagrodzenia. Przykładowo, spółka energetyczna miała otrzymać za wykonanie ...

zobacz

Funkcja gwarancyjna kary umownej

13 stycznia, 2021

Prawo budowlane , Umowy handlowe

I. Wstęp Można spotkać opinie, że kara umowna pełni funkcję stymulacyjną, prewencyjną lub gwarancyjną. Funkcja stymulacyjna wyraża się tym, że jej zastrzeżenie ma mobilizować dłużnika do ...

zobacz

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty kary umownej?

7 stycznia, 2021

Prawo budowlane , Umowy handlowe

I. Wstęp Do nierzadkich można zaliczyć sytuacje, w których wierzyciele dochodzą odpowiedzialności dłużnika z tytułu kary umownej, mimo braku ziszczenia się przesłanek do jej dochodzenia. Ze ...

zobacz

Kara umowna należy się za zwłokę czy opóźnienie w wykonaniu zobowiązania?

29 grudnia, 2020

Prawo budowlane , Umowy handlowe

Wstęp W praktyce często pojawia się pytanie, czy kara umowna może być naliczona za samo opóźnienie dłużnika w wykonaniu zobowiązania niepieniężnego. Innymi słowy, czy jeżeli podwykonawca nie ...

zobacz

Charakter umowy deweloperskiej

Wstęp Charakter umowy deweloperskiej stanowi jedno z najbardziej spornych zagadnień w doktrynie. Do kwestii tej miał okazję odnieść się Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 3 kwietnia 2019 ...

zobacz

Koronawirususowe budownictwo

30 marca, 2020

Prawo budowlane

Wstęp Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych ...

zobacz

Nowelizacja MegaUstawy i niektórych innych ustaw – zmiany w ustawie o lasach

Wstęp Prezydent Andrzej Duda 6 września 2019 r. podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw ...

zobacz

Budowa podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych wymaga zgłoszenia czy go nie wymaga?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 20aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm., dalej: p.b.) pozwolenia na budowę nie wymaga budowa podbudowy ...

zobacz

Nowelizacja MegaUstawy i niektórych innych ustaw – zmiany w Prawie budowlanym dotyczące wykreślenia sieci telekomunikacyjnych z katalogu zawartego w art. 29 ust. 1 PB

Prezydent Andrzej Duda 6 września 2019 r. podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ...

zobacz