Kara umowna przekraczająca wysokość wynagrodzenia

20 stycznia, 2021

Prawo budowlane , Umowy handlowe

1. Wstęp W praktyce nieraz wierzyciel dochodzi od dłużnika kary umownej w wysokości przekraczającej wysokość jego wynagrodzenia. Przykładowo, spółka energetyczna miała otrzymać za wykonanie ...

zobacz

Funkcja gwarancyjna kary umownej

13 stycznia, 2021

Prawo budowlane , Umowy handlowe

I. Wstęp Można spotkać opinie, że kara umowna pełni funkcję stymulacyjną, prewencyjną lub gwarancyjną. Funkcja stymulacyjna wyraża się tym, że jej zastrzeżenie ma mobilizować dłużnika do ...

zobacz

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty kary umownej?

7 stycznia, 2021

Prawo budowlane , Umowy handlowe

I. Wstęp Do nierzadkich można zaliczyć sytuacje, w których wierzyciele dochodzą odpowiedzialności dłużnika z tytułu kary umownej, mimo braku ziszczenia się przesłanek do jej dochodzenia. Ze ...

zobacz

Kara umowna należy się za zwłokę czy opóźnienie w wykonaniu zobowiązania?

29 grudnia, 2020

Prawo budowlane , Umowy handlowe

Wstęp W praktyce często pojawia się pytanie, czy kara umowna może być naliczona za samo opóźnienie dłużnika w wykonaniu zobowiązania niepieniężnego. Innymi słowy, czy jeżeli podwykonawca nie ...

zobacz

Epidemia koronawirusa a problem terminowej realizacji umów

24 marca, 2020

Umowy handlowe , Wszystkie

Wstęp Obecna epidemia koronawirusa niewątpliwie będzie miała wpływ na terminową realizację wielu umów. Po pierwsze, wielu dostawców z krajów, w których obecnie panuje stan pandemii wstrzymało lub ...

zobacz