Publikacja naszego prawnika: „Klauzule abuzywne w umowach kredytów frankowych – analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego”

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu naszego prawnika – Tomek Tomczak (LL.M. LL.M.), który ukazał się w czasopiśmie naukowym Monitor Prawniczy (2020/20). Artykuł jest poświęcony abuzywności ...

zobacz

Nowy radca prawny w Kancelarii!

17 sierpnia, 2020

Bez kategorii , Wszystkie

Z przyjemnością informujemy Państwa, że nasz pracownik Dr Tomasz Tomczak z dniem 11.08.2020 r. został radcą prawnym! Nowego i kolejnego tytułu serdecznie mu gratulujemy i życzymy dalszych ...

zobacz

Charakter umowy deweloperskiej

Wstęp Charakter umowy deweloperskiej stanowi jedno z najbardziej spornych zagadnień w doktrynie. Do kwestii tej miał okazję odnieść się Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 3 kwietnia 2019 ...

zobacz

Osoba podróżująca na gapę zawiera umowę z przewoźnikiem?

Wstęp Wielu z nas zapewne zdarzyło się wsiąść do środka transportowego „na gapę”. Motywy takiego zachowania mogą być różne, ale często kierować nami może następujący tok myślenia: „a to tylko ...

zobacz

Nasz prawnik został doktorem nauk prawnych!

12 maja, 2020

Wszystkie

Z przyjemnością informujemy, że nasz prawnik Tomasz Tomczak (LL.M. LL.M.) uzyskał wczoraj stopień doktora nauk prawnych, a jego rozprawa pt. „Zabezpieczenia akcesoryjne w kredytowaniu ...

zobacz

A jednak nieważność umów frankowych?

2 maja, 2020

Kredyty frankowe , Wszystkie

Wstęp W jednym z naszych poprzednich artykułów pt. „Co tak naprawdę wyrok TSUE C-260/18 w sprawie Dziubak zmienia w sprawach frankowych?” postawiliśmy tezę, że Sądy obecnie powinny raczej ...

zobacz

Epidemia koronawirusa a problem terminowej realizacji umów

24 marca, 2020

Umowy handlowe , Wszystkie

Wstęp Obecna epidemia koronawirusa niewątpliwie będzie miała wpływ na terminową realizację wielu umów. Po pierwsze, wielu dostawców z krajów, w których obecnie panuje stan pandemii wstrzymało lub ...

zobacz

Nowelizacja MegaUstawy i niektórych innych ustaw – zmiany w ustawie o lasach

Wstęp Prezydent Andrzej Duda 6 września 2019 r. podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw ...

zobacz

Unieważnienie umowy frankowej nie tylko dla konsumentów

W odniesieniu do sporów frankowych bardzo często podnosi się, że unieważnienie albo „odfrankowienie” umów o kredyt frankowy dotyczy wyłącznie umów zawieranych przez banki z konsumentami. ...

zobacz

40 euro tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

13 lutego, 2020

Wszystkie

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. poz. 1649, dalej: Nowelizacja) wprowadza zmiany do licznych ustaw. W tym do ustawy z dnia ...

zobacz