Usługi

Proces inwestycyjno – budowlany

KKiP od co najmniej 10 lat świadczy usługi doradztwa prawnego w szerokim zakresie (w tym wsparcie biznesowe przy negocjacjach, zastępstwo procesowe) przy realizacji inwestycji budowlanych. Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zabezpieczeniu aspektów prawnych inwestycji budowlanych. Nasze wsparcie rozpoczyna się już od etapu doradztwa przy procesie składania oferty i zawarcia umowy oraz jest kontynuowane w czasie realizacji prac, a także na etapie rozliczenie inwestycji. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z usług profesjonalnego prawnika od samego początku realizacji inwestycji pozwala na jej zakończenie z sukcesem, ale przede wszystkim gwarantuje zabezpieczenie przed problemami z jej końcowym rozliczeniem, co stanowi podstawowe ryzyko dla przedsiębiorcy budowlanego w każdej branży budowlanej. Problemy z rozliczeniem inwestycji (kary umowne, potrącenia, opóźnienia w zapłacie) stanowią największe ryzyko związane z realizacją kontraktów budowlanych. Nasze doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, kolejowych, drogowych, w budownictwie kubaturowym gwarantuje przede wszystkim bezpieczeństwo, a nasza znajomość rynku pozwala uniknąć ryzyk wynikających z prawnych aspektów skutecznej realizacji inwestycji. Najlepszą rekomendacją dla KKiP  w zakresie obsługi procesu inwestycyjnego są inwestycje jakie prowadzone były przy wsparciu prawnym KKiP.