Publikacja naszego prawnika!

22 stycznia, 2024

Bez kategorii

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu naszego prawnika (https://www.linkedin.com/in/tomczakll-m/), która ukazała się w czasopiśmie naukowym Acta Universitatis Lodziensis wydawanym przez Uniwersytet Łódzki! Artykuł poświęcony jest bardzo ciekawemu problemowi praktycznemu i nosi tytuł:

Instytucja oddalenia powództwa oczywiście bezzasadnego jako stworzony przez ustawodawcę potencjalny mechanizm do darmowego przerywania biegu przedawnienia?

Treść całej publikacji dostępna pod następującym linkiem: https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/article/view/13953/21377 

Publikacja jest w Open Access, więc dostępna dla każdego za darmo.

Gratulujemy i zachęcamy do lektury!