Zespół

Grzegorz Kowalik

Radca prawny i wspólnik zarządzający jest uznanym specjalistą w zakresie prawnych aspektów realizacji inwestycji infrastrukturalnych, prawa zamówień publicznych, funduszy unijnych i zastępstwa procesowego. Od 2009 r. współpracuje z firmami telekomunikacyjnymi i budowlanymi oraz jednostkami administracji publicznej szczebla podstawowego i centralnego.

Agata Kosecka

Radca prawny specjalizuje się w prawie administracyjnym i funduszach unijnych, w Kancelarii zarządza pionem obsługi podmiotów publicznych.

Justyna Kowalik

Radca prawny specjalizuje się w prawie finansowym, bankowym, handlowym i konsumenckim, w Kancelarii zarządza pionem obsługi klientów z branży finansowej i konsumentów.

Piotr Biczak

Radca prawny Piotr Biczak ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w Katedrze Postępowania Karnego obronił pracę magisterską pt. „Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny w polskim procesie karnym”. Ukończył aplikację adwokacką. Ekspert w zakresie prawnych aspektów budowy szerokopasmowych sieci internetowych oraz realizacji infrastrukturalnych inwestycji kolejowych. Konsultant branży automatyki i robotyki przemysłowej. Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych z bogatym doświadczeniem w zakresie reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wielokrotnie doradzał Klientom i reprezentował ich przed sądami, organami i innymi podmiotami w sprawach gospodarczych, cywilnych, administracyjnych oraz karnych. W tym, m.in. w zakresie dochodzenia niezasadnie naliczonych korekt dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej czy wsparcia Zamawiających w zakresie organizacji postępowań z wymogiem zachowania zasad konkurencyjności. Uznany praktyk w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z błędami medycznymi oraz wypadkami komunikacyjnymi. Reprezentuje Klientów m.in. sprawach dotyczących przestępczości gospodarczej, cyberprzestępczości oraz hejtu w Internecie. Mediator sądowy Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy OIRP we Wrocławiu.

Dr Joanna Podczaszy

Doktor nauk prawnych – studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w prawie handlowym oraz upadłościowym. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prawa handlowego oraz prawa cywilnego. Z wykształcenia również anglista.

 

Dr Tomasz Tomczak LL.M. LL.M.

Radca prawny Tomasz Tomczak (LL.M. LL.M.) ukończył studia doktoranckie w zakładzie prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii (Uniwersytet Wrocławski). Obronił z wyróżnieniem pracę pt. Zabezpieczenia akcesoryjne w kredytowaniu konsorcjalnym – problem separacji podmiotowej. Obecnie adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego. Ekspert w dziedzinach prawa zabezpieczenia wierzytelności, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa ochrony konsumenta, prawa ubezpieczeń majątkowych oraz prawa spółek. Ukończył studia LL.M. na Uniwersytecie w Ottawie (Kanada) jako laureat stypendium Edwarda Barry McDougalla oraz studia LL.M. na Uniwersytecie Radboud w Holandii (ścieżka: European Business Law). Posługuje się biegle językiem angielskim i francuskim. W Kancelarii zajmuje się doradztwem w zakresie wyżej wspomnianych dziedzin oraz pomaga frankowiczom.

apl. radc. Kinga Sajdak

Asystentka radcy prawnego oraz Aplikantka w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Obroniła pracę
magisterską w Katedrze Postępowania Karnego, pt.: „Gwarancje procesowe oskarżonego w procesie poszlakowym”. W Kancelarii zajmuje się przygotowywaniem projektów pism procesowych, bieżącym kontaktem z
Klientem oraz obsługą Kancelarii.