Zespół

Grzegorz Kowalik

Radca prawny i wspólnik zarządzający jest specjalistą w zakresie prawnych aspektów realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w tym realizowanych w ramach kontraktów FIDIC oraz prawa zamówień publicznych. Jest uznanym prawnikiem procesowym w procesach gospodarczych. Od 2009 r. współpracuje z firmami telekomunikacyjnymi i budowlanymi.

Agata Kosecka

Radca prawny specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, spadkowym i prawie pracy. w Kancelarii zarządza pionem obsługi procesów konsumenckich i gospodarczych.

Justyna Kowalik

Radca prawny specjalizuje się m.in. w prawie cywilnym, handlowym i rodzinnym, w Kancelarii jest zaangażowana w pracę pionu obsługi klientów indywidualnych oraz pionu obsługi firm deweloperskich.

Specjalizuje się ponadto w prawie zamówień publicznych posiadając bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wspiera prawnie Klientów Kancelarii w organizacji postępowań przetargowych w trybie zamówień publicznych oraz w trybie innych postępowań konkurencyjnych.

Jest doświadczoną praktyczką w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z błędami medycznymi oraz wypadkami komunikacyjnymi.

Piotr Biczak

Radca prawny Piotr Biczak ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Ekspert w zakresie prawnych aspektów budowy inwestycji infrastrukturalnych. Konsultant branży automatyki i robotyki przemysłowej. Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych z bogatym doświadczeniem w zakresie reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wielokrotnie doradzał Klientom i reprezentował ich przed sądami, organami i innymi podmiotami w sprawach gospodarczych, cywilnych, administracyjnych oraz karnych. Wspiera Klientów Kancelarii w organizacji postępowań przetargowych. Uznany praktyk w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z błędami medycznymi oraz wypadkami komunikacyjnymi. Reprezentuje Klientów m.in. sprawach dotyczących przestępczości gospodarczej, cyberprzestępczości oraz hejtu w Internecie. Mediator sądowy Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy OIRP we Wrocławiu.

Dr Tomasz Tomczak LL.M. LL.M. – of counsel

Radca prawny Tomasz Tomczak (LL.M. LL.M.) ukończył studia doktoranckie w zakładzie prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii (Uniwersytet Wrocławski). Obronił z wyróżnieniem pracę pt. Zabezpieczenia akcesoryjne w kredytowaniu konsorcjalnym – problem separacji podmiotowej. Obecnie adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego. Ekspert w dziedzinach prawa zabezpieczenia wierzytelności, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa ochrony konsumenta, prawa ubezpieczeń majątkowych oraz prawa spółek. Ukończył studia LL.M. na Uniwersytecie w Ottawie (Kanada) jako laureat stypendium Edwarda Barry McDougalla oraz studia LL.M. na Uniwersytecie Radboud w Holandii (ścieżka: European Business Law). Posługuje się biegle językiem angielskim i francuskim. W Kancelarii zajmuje się doradztwem w zakresie wyżej wspomnianych dziedzin oraz pomaga frankowiczom. Obecnie współpracuje z Kancelarią jako of counsel.

aplikantka radcowska Kinga Sajdak

Aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Obroniła pracę
magisterską w Katedrze Postępowania Karnego, pt.: „Gwarancje procesowe oskarżonego w procesie poszlakowym”. W Kancelarii zajmuje się przygotowywaniem projektów pism procesowych, bieżącym kontaktem z
Klientem oraz obsługą Kancelarii. Specjalizuje się w prawie karnym i cywilnym.