Publikacja naszego prawnika: „Klauzule abuzywne w umowach kredytów frankowych – analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego”

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu naszego prawnika – Tomek Tomczak (LL.M. LL.M.), który ukazał się w czasopiśmie naukowym Monitor Prawniczy (2020/20). Artykuł jest poświęcony abuzywności ...

zobacz

A jednak nieważność umów frankowych?

2 maja, 2020

Kredyty frankowe , Wszystkie

Wstęp W jednym z naszych poprzednich artykułów pt. „Co tak naprawdę wyrok TSUE C-260/18 w sprawie Dziubak zmienia w sprawach frankowych?” postawiliśmy tezę, że Sądy obecnie powinny raczej ...

zobacz

Unieważnienie umowy frankowej nie tylko dla konsumentów

W odniesieniu do sporów frankowych bardzo często podnosi się, że unieważnienie albo „odfrankowienie” umów o kredyt frankowy dotyczy wyłącznie umów zawieranych przez banki z konsumentami. ...

zobacz

Kredyty frankowe – „odfrankowienie” nie takie pewne?

Sąd Najwyższy (dalej: SN), w sprawie frankowej, postanowieniem z dnia 18 września 2019 r. (V CSK 152/19), odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Skoro SN nie rozpoznał sprawy, ...

zobacz

Kredyty frankowe – oczywista sprzeczność z dobrymi obyczajami i rażące naruszenie interesów konsumenta (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2019 r., V CSK 152/19)

Sąd Najwyższy (dalej: SN), w sprawie frankowej, postanowieniem z dnia 18 września 2019 r. (V CSK 152/19), odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Skoro SN nie rozpoznał sprawy, ...

zobacz

Co tak naprawdę wyrok TSUE C-260/18 w sprawie Dziubak zmienia w sprawach frankowych?

Niniejszy artykuł ma na celu wytłumaczenie co Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r., sygn. C-260/18 w sprawie Dziubak (dalej: Wyrok TSUE) tak naprawdę ...

zobacz

Przykładowe klauzule niedozwolone w umowach kredytów frankowych

Zgodnie z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z ...

zobacz