Usługi

Zastępstwo procesowe

Kancelaria świadczy w pełnym zakresie (prawo cywilne, administracyjne, karne) usługi zastępstwa procesowego. Reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie postępowania, w tym także w postępowaniu egzekucyjnym. Choć podejmujemy się prowadzenia spraw z każdej dziedziny życia gospodarczego, to naszą specjalizacją są procesy, których przedmiotem są rozliczenia procesu inwestycyjnego oraz sprawy o odszkodowania.

Kancelaria prowadzi również stałą obsługę prawną przedsiębiorców i organów administracji publicznej.

Usługi prawne świadczymy na podstawie indywidualnie ustalanych z klientem warunków współpracy, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego lub w oparciu o rozliczenie godzinowe.