Publikacja naszego prawnika w czasopiśmie naukowym wydawanym przez Oxford University Press!

4 sierpnia, 2022

Kryptoaktywa , Prawo bankowe

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu naszego prawnika (https://www.linkedin.com/in/tomczakll-m/), który ukazał się w czasopiśmie naukowym Capital Markets Law Journal wydawanym przez ...

zobacz

Publikacja naszego prawnika: „Klauzule abuzywne w umowach kredytów frankowych – analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego”

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu naszego prawnika – Tomek Tomczak (LL.M. LL.M.), który ukazał się w czasopiśmie naukowym Monitor Prawniczy (2020/20). Artykuł jest poświęcony abuzywności ...

zobacz

Wakacje kredytowe dla konsumentów w czasach koronawirusa

Wstęp         W związku z pandemią koronawirusa wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Powoduje to, że mają oni problemy z ...

zobacz

Unieważnienie umowy frankowej nie tylko dla konsumentów

W odniesieniu do sporów frankowych bardzo często podnosi się, że unieważnienie albo „odfrankowienie” umów o kredyt frankowy dotyczy wyłącznie umów zawieranych przez banki z konsumentami. ...

zobacz

Kredyty frankowe – „odfrankowienie” nie takie pewne?

Sąd Najwyższy (dalej: SN), w sprawie frankowej, postanowieniem z dnia 18 września 2019 r. (V CSK 152/19), odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Skoro SN nie rozpoznał sprawy, ...

zobacz

Kredyty frankowe – oczywista sprzeczność z dobrymi obyczajami i rażące naruszenie interesów konsumenta (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2019 r., V CSK 152/19)

Sąd Najwyższy (dalej: SN), w sprawie frankowej, postanowieniem z dnia 18 września 2019 r. (V CSK 152/19), odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Skoro SN nie rozpoznał sprawy, ...

zobacz

Obniżenie całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego – wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 r., C-383/18, Lexitor

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawa z dnia 12 maja 20111 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1083, dalej: u.k.k.) w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w ...

zobacz

Co tak naprawdę wyrok TSUE C-260/18 w sprawie Dziubak zmienia w sprawach frankowych?

Niniejszy artykuł ma na celu wytłumaczenie co Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r., sygn. C-260/18 w sprawie Dziubak (dalej: Wyrok TSUE) tak naprawdę ...

zobacz

Przykładowe klauzule niedozwolone w umowach kredytów frankowych

Zgodnie z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z ...

zobacz