Usługi

Kredyty frankowe

Kancelaria w pełnym zakresie reprezentuje Klientów w sporze z bankami dotyczącymi kredytów frankowych. Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie sporu, tj.:

  • Pomagamy ustalić odpowiednie saldo zadłużenia/kwotę do zwrotu przez bank;
  • Przygotowujemy wezwania do zapłaty oraz prowadzimy negocjacje odnośnie do ewentualnej ugody;
  • Kierujemy pozew do Sądu;
  • Składamy odpowiednie wnioski o zabezpieczenie roszczenia konsumenta;
  • Reprezentujemy Klienta na etapie postępowania egzekucyjnego.

Usługi prawne świadczone są po analizie konkretnej umowy kredytowej Klienta. Po jej zbadaniu, razem z Klientem, podejmujemy decyzję jakie powinny być dalsze kroki w sprawie oraz czy w jego w przypadku korzystniejsze jest unieważnienie umowy czy może jej „odfrankowienie”.

Pomoc prawna świadczona jest na podstawie indywidualnie ustalanych z klientem warunków współpracy, tj. w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, w oparciu o rozliczenie godzinowe lub w ramach wynagrodzenia prowizyjnego połączonego ze stawką podstawową (w zależności od wyboru Klienta).