Usługi

Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną  podmiotów gospodarczych oraz wykonuje pojedyncze zlecenia na rzecz konkretnych przedsiębiorców. Prawnicy KKiP udzielają bieżących porad w zakresie stosowania prawa polskiego i unijnego, a także biorą udział w negocjacjach z kontrahentami Klientów. Zakres świadczonych usług w tym segmencie obejmuje m.in. opiniowanie pism, umów, przygotowywanie projektów dokumentów, sprawy rejestrowe, windykację przedsądową i sądową, postępowanie egzekucyjne oraz przygotowywanie złożonych opinii prawnych. Znaczna część naszych Klientów korzysta również z wsparcia prawnego w pozyskaniu zamówień publicznych.

KKiP oferuje warunki współpracy dostosowane do potrzeb i możliwości Klientów. Wieloletnie doświadczenie w realizacji usług prawnych dla przedsiębiorców pozwala nam stwierdzić, że prawnik znający dobrze swojego Klienta i specyfikę jego działalności potrafi najlepiej zabezpieczyć jego interesy, co pozwala  uprzedzać ewentualne problemy natury prawnej.