Mega Nowelizacja MegaUstawy

26 września, 2019

Telekomunikacja , Wszystkie

Prezydent  RP 6 września 2019 r. podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadza interesujące dla rynku telekomunikacyjnego zmiany również w innych ustawach. Kancelaria postanowiła opublikować na swojej stronie www. serię artykułów podsumowujących najistotniejsze zagadnienia związane z nowelizacją popularnie tzw. MegaUstawy. Przeanalizujemy zmiany, które mogą mieć wpływ na przyśpieszenie lub utrudnienie realizacji inwestycji telekomunikacyjnych i spróbujemy przekazać je czytelnikom tych artykułów w sposób przystępny ograniczając wywody prawne do minimum i koncentrując się na kluczowych dla przedsiębiorców aspektach, które często pojawiają się, jako zagadnienia wymagające wykładni prawnej lub wsparcia w naszej praktyce telekomunikacyjnej.