Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie konsorcjum Kapsch i Porr wobec rozstrzygnięcia przetargu PKP PLK

13 lutego, 2018

Wszystkie , Zamówienia publiczne

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie konsorcjum Kapsch i Porr wobec rozstrzygnięcia przetargu PKP PLK na stworzenie systemu komunikacji ERTMS/GSM wzdłuż polskich linii kolejowych. konsorcjum Kapsch i Porr zarzucało, że konsorcjum z liderem Nokia, które wygrało przetarg, nie będzie w stanie zrealizować prac zamykając się w tym budżecie, gdyż zaoferowało cenę niższą niż konsorcjum Kapsch i Porr o ok. miliard złotych.  W ramach powyższego zamówienia PKP PLK chce wybudować systemu komunikacji ERTMS/GSM-R wzdłuż linii kolejowych w technologii światłowodowej i radiowej, które pozwolą na cyfrową komunikację pomiędzy systemem kabinowym w pociągach a systemem zarządzania ruchem. System ten będzie elementem zadania ciążącego na Polsce jakim jest wprowadzania interoperacyjności na europejskiej sieci kolejowej. W przetargu oferty złożyły trzy konsorcja:

Nokia – 2,644 mld zł brutto bez opcji (2,789 mld zł brutto z prawem opcji),

Kapsch-Porr – 3,724 mld zł brutto bez prawa opcji (3,892 mld zł z prawem opcji)

konsorcjum chińskich firm – 4,8 mld zł, bez prawa opcji.

PKP PLK podało, że na realizację zamówienia przeznaczy ok. 3,727 mld zł brutto.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku uznała, że odwołanie należy oddalić w całości. Kapschowi i Porr może odwołać się wyroku KIO do sądu powszechnego. Umowa nie została jeszcze podpisana.