Konkurs w ramach POPC rozstrzygnięty

30 lipca, 2017

Wszystkie , Zamówienia publiczne

Jak podaje na swojej oficjalnej stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa zakończył się proces podpisywania umów o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16 dla działania 1.1 POPC. Łączna wartość maksymalnego dofinansowania dostępnego dla beneficjentów drugiego konkursu na 79 obszarach konkursowych obejmujących zasięg całego kraju wynosiła ponad 3 miliardy 147 milionów złotych. Spośród 144 wniosków o dofinansowanie złożonych na 67 obszarów konkursowych wyłoniono do dofinansowania projekty na 58 obszarach konkursowych co stanowi ponad 73% wszystkich udostępnionych obszarów. W wyniku odstąpienia firmy NETIA S.A od podpisania umów o dofinansowanie, spośród 67 obszarów konkursowych, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie wyłoniono do dofinansowania projekty na 52 obszarach konkursowych co stanowi ponad 65% wszystkich udostępnionych obszarów. Wartość przyznanego dofinansowania w ramach podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 1 966 104 937,66 złotych. Przedmiotowa kwota stanowi ponad 65% alokacji dostępnej dla drugiego konkursu.