Nowelizacja MegaUstawy i niektórych innych ustaw – zmiany w Prawie budowlanym dotyczące kwestii terminologicznych

29 listopada, 2019

Prawo budowlane , Telekomunikacja , Wszystkie

Prezydent Andrzej Duda 6 września 2019 r. podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja). Nowelizacja wprowadza interesujące zmiany m.in. do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm., dalej: PB). Niniejszy artykuł wskaże zmiany terminologiczne w rzeczonej ustawie, a w kolejnych artykułach zostaną omówione pozostałe, istotne zmiany PB.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że Nowelizacja wprowadziła zmiany w definicji obiektu liniowego (zmiana art. 3 pkt 3a PB). Nowe brzmienie wspomnianej definicji wyraźnie wskazuje, że kable zainstalowane w kanale technologicznym nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Nowelizacja wprowadziła też inną zmianę terminologiczną. W przykładowym wyliczeniu tymczasowych obiektów budowlanych zawartym w art. 3 pkt 5 PB, od czasu wejścia w życie Nowelizacji, jest wyraźnie uwzględniony również przenośny wolny stojący maszt antenowy.

Jako że innych zmian terminologicznych do PB Nowelizacja nie wprowadza, z powyższego wyraźnie wynika, że zmiany terminologiczne mają charakter doprecyzowujący i nie wpływają jakoś gruntownie na zmianę nomenklatury występującej w PB.