Usługi

Partnerstwo publiczno-prywatne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie organizacji i realizacji inwestycji wykonywanych w trybie ustawy o partnerstwie publiczno–prywatnym i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Od 2010 r. doradzamy stale kilku podmiotom publicznym realizującym inwestycje w trybie partnerstwa publiczno–prywatnego (spółki celowe, jednostki samorządu terytorialnego realizujące projekty unijne). Nasze doświadczenie w tym zakresie doceniło m.in. Ministerstwo Cyfryzacji zlecając Kancelarii, w okresie od grudnia 2013 r. do grudnia 2015 r. , usługi prawne w zakresie doradztwa przy realizacji projektu systemowego budowy regionalnych sieci szerokopasmowych na terenie Polski.