Usługi

Obsługa prawna administracji

Oferujemy wsparcie prawne dla podmiotów ze sfery budżetowej, organów administracji publicznej i ich jednostek, spółek celowych. Świadczenie usług odbywa się w ramach stałej obsługi prawnej jednostki lub w ramach realizacji zleconych projektów i zastępstw procesowych.